Nelegalus darbas

| Publikacijos | 2014-12-23

Nelegalus darbas Europos Sąjungos valstybės narėse

 

Nelegalus darbas pasireiškia visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tai yra vienas iš visuotinį susirūpinimą keliančių klausimų. Nelegalus darbas turi neigiamą poveikį asmenų socialiniam draudimui, taip pat sekina mokesčių ir socialinių įmokų sferą. Nelegalaus darbo reiškiniui apibūdinti Europos Sąjungos valstybėse narėse dažniausiai vartojamos tokios definicijos, kaip “nedeklaruojamas darbas”, “juodas darbas” ar “šešėlinė ekonomika”, “neoficiali ekonomika”, “nemokėjimas mokesčių”.

Europos Bendrijų Komisijos 2007 metų Komunikate “Kovos su nedeklaruojamu darbu stiprinimas” pateikta nedeklaruojamo darbo sąvoka – tai bet kokia apmokama veikla, kuri savo pobūdžiu yra teisėta, tačiau nedeklaruojama valstybės institucijoms, atsižvelgiant į valstybių narių teisinių sistemų skirtumus. Šiame Komunikate teigiama, kad nedeklaruojamo darbo reiškinio atsiradimui didelę reikšmę turi kiekvienos šalies ekonominiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai. Nedeklaruojamas darbas turi įtakos visoms valstybėms narėms ir todėl, yra vienas iš bendro intereso klausimų, kuris aktualus visoms valstybėms narėms.

 

Nelegalus darbas Estijoje

Estijoje nedeklaruotu darbu laikoma neteisėta veikla, pajamos, nuo kurių nėra mokami mokesčiai valdžios institucijoms, tai “paslėptas” pelnas, kur darbdaviai moka mokesčius tik nuo minimalaus darbo užmokesčio, o likusį atlyginimą “po stalu”, kitaip tariant “vokeliuose”, o taip pat mokesčių vengimas nuo savarankiškai uždirbamų pajamų.

Lenkijoje -

“šešėlinė ekonomika” ir nelegalus darbas yra plintantis reiškinys, ypač prekybos ir remonto darbų, viešbučių ir restoranų, statybos ir nekilnojamojo turto paslaugų sektoriuose. Nedeklaruojamas darbas yra darbas be jokios formalios sutarties arba savarankiškas darbas, kuris nėra įregistruotas mokesčių institucijose. Nedeklaruojamas darbas paprastai reiškia, kad darbas dirbamas be darbo sutarties, vadinasi socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokos ir pajamų mokestis nebus mokamas.

Vokietijoje -

yra apie 10 skirtingų teisės aktų, kuriuose yra nuostatų, darančių įtaką nedeklaruojamam darbui. Ši valstybė turi atskirą įstatymą priimtą 2004 m. liepos 23 d., t.y Aktą dėl kovos su nedeklaruojamu darbu (Gesetz zur Bekampfung der Schwarzarbeit chwarzArbG), kuriame yra įtvirtinta nedeklaruojamo darbo sąvoka, apimanti platų savarankiškos veiklos pobūdį:

– Darbas, dirbamas savarankiškai už kurį gaunamos pajamos arba socialinės išmokos, neinformavus atitinkamų valdžios institucijų;

– Darbas, dirbamas savarankiškai, negavus oficialaus registracijos verslo pažymėjimo;

– Darbas, dirbamas savarankiškai prekybos arba amatų sferoje, neįregistravus veiklos amatininkų registre, kaip reikalauja amatų Teisės aktai.

Austrijoje -

nelegalus darbas – žinovo, specialisto darbas, vengiant mokėti mokesčius valstybei. Austrijoje “neteisėtas” arba “nedeklaruojamas” darbas, atliekamas “šešėlinėje ekonomikoje”, apibrėžiamas, kaip : 1) darbas, kuris nėra įregistruotas arba neteisingai įregistruotas darbdavio privalomojo valstybinio socialinio draudimo įstaigų darbuotojų registre; 2) įmonių vykdomi neteisėti mokėjimai iš savo sąskaitų, tai apgaulė mokesčių institucijoms; 3) darbas atliekamas be oficialios verslo veiklos licenzijos, už kurį yra apmokama.

Prancūzijos -

nelegalaus darbo sąvoką apibrėžia, kaip bet kokio tipo ekonominės, socialinės ir viešosios tvarkos pažeidimas. Pagal šį apibrėžimą, toks darbas gali būti įvairių formų, pavyzdžiui: 1)darbuotojų pajamų nuslėpimas (nedeklaruotos darbo valandos, socialinio draudimo įmokų nemokėjimas) ir 2) ekonominės veiklos nuslėpimas (nedeklaruoja gautų pajamų atitinkamoms institucijoms, fiktyvi subranga, įmonės veiklos neužregistravimas atitinkamuose registruose)

Apibendrinus darytina išvada, kad pagrindiniai nelegalaus darbo požymiai Europos Sąjungos valstybėse narėse yra rašytinės ar žodinės darbo sutarties nebuvimas, darbo sutarties įforminimo pažeidimai, t.y apie priimtus darbuotojus turi būti pranešta atitinkamoms institucijoms ir mokamos socialinio draudimo įmokos. Vadinasi nelegalus darbas yra ne tik darbo teisės reguliavimo sritis, tai daug plačiau, kuri apima mokesčių, finansų reguliavimo sritis.

Autorius  Dalia R.

 

Nėra raktažodžių

3514 Viso peržiūrų, 2 šiandien

  

Parašyti komentarą

Jūs turite būti prisijungęs , kad galėtumėte komentuoti.

Partnerių sąrašas

  • Ad 1
  • Ad 2
  • Ad 3
  • Ad 4